ONLINE ASSESSMENT ROLLENSPELLEN

brengen soft skills in beeld

Meer informatieContact

ONLINE ASSESSMENT ROLLENSPELLEN

brengen soft skills in beeld

Meer informatieContact

Meerwaarde

De soft skills van kandidaten dragen in grote mate bij aan hun succes. In onze online assessments kruisen kandidaten geen antwoordmogelijkheden aan, maar laten zij hun verbale en non-verbale gedragsrepertoire zien. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een online assessment-rollenspel méér relevante informatie oplevert dan overige assessmentinstrumenten, zoals ‘incremental validity’, en een zinvolle bijdrage levert aan de inschatting van de interpersoonlijke effectiviteit.

Objectiviteit en testfairness

Door middel van een online scoringsprogramma, wordt de objectiviteit bij de gedragsbeoordeling van kandidaten geoptimaliseerd. Door een standaardisatie van de aangeboden scènes, kunt u kandidaten  onderling goed vergelijken. Online assessment rollenspellen kennen een lage ‘adverse impact’: de scoreverschillen tussen kandidaten met een verschillende culturele achtergrond zijn beduidend lager bij online rollenspellen dan bij cognitieve capaciteitentests.

  • businesswoman 2

Competenties

Via online assessment rollenspellen worden programma’s aangeboden voor verschillende typen functies, zoals leidinggevende, verkoper en adviseur. Aan deze scènes ligt een wetenschappelijk model ten grondslag. Er wordt een scala aan competenties vastgesteld, en er wordt zicht verkregen op het omgaan met specifieke situaties. Voorbeelden: taakgerichtheid, mensgerichtheid, overtuigingskracht, empathie, klantgerichtheid, volharding, omgaan met conflicten, stellen van de ordervraag, geven van kritiek, enz.

  • businesswoman 2

Testimonials

Voor mij zijn online assessmentrollenspellen een onmisbaar onderdeel voor commerciele en leidinggevende functies

Ik vind mezelf een goed leidinggevende. Maar toen ik mijn opnames terugzag, dacht ik: ‘van zo iemand wil ik geen leiding krijgen’. Zo dwingend bleek ik me op te stellen. Heel leerzaam.

Het is even wennen om jezelf terug te zien, maar eigenlijk zie je zelf meteen wat goed gaat en wat beter kan.

© Copyright Movaview 2024